Narkotikaforebyggende aksjoner med politihund

Romerike politidistrikt sitt arbeid med narkotikaforbygging innbefatter nå besøk på skoler med narkotikahund i skolens fellesområder. Skolen stiller seg positivt til slikt forebyggende arbeid.

Målet er at alle videregående skoler på Romerike vil bli besøkt i løpet av et skoleår.

Se vedlagte info for flere opplysninger.