Opptaksprøver MDD

For å kunne kartlegge den enkelte søkers ferdigheter og muligheter til utvikling innen dans, musikk og drama, holder vi opptaksprøve. Det er kun søkere som har utdanningsprogrammet MDD som sitt 1. ønske som blir invitert til opptaksprøven.

Dato for opptaksprøver på MDD-dans:

  • fredag 27. april

Dato for opptaksprøver på MDD-musikk:

  • fredag 27. april

Dato for opptaksprøve på MDD-drama:

  • onsdag 9. mai

Opptaksprøvene er obligatoriske. Dersom du har dokumentert grunn til å ikke møte opp på oppsatt tidspunkt, kan du be om utsatt opptaksprøve. Se vedleggene for mer informasjon om opptaksprøvene.

Kontaktpersoner

Anne Astrup T Kværner

Koordinator dans

E-post Anne.Astrup.T.Kvarner@jessheim.vgs.no

Gaute Storsve

Koordinator musikk

E-post Gaute.Storsve@jessheim.vgs.no

Kjersti Skjaker

Koordinator drama

E-post kjersti.skjaker@jessheim.vgs.no