Endringer i busstilbudet på Øvre Romerike fra 08.04.2018

Det blir gjort endringer på flere bussruter på Øvre Romerike

Følgende endringer blir gjort på Øvre Romerike fra 08.04.2018

 Se vedlagte rutetabeller for detaljer for din linje.

Rutehefter for ordinære linjer vil snarlig bli lagt ut på www.ruter.no

 

Endringer på ordinære linjer.

Linje 440, Ullensaker og Nannestad kommune

 • - Økt frekvens mellom Nordkisa - Oslo lufthavn 15 minutter hele dagen hverdager unntatt jul, påske og sommer.

Linje 420, Nannestad og Ullensaker kommune

 • - Økt frekvens Kløvberget - Oslo lufthavn, 15 minutter hele dagen hverdager unntatt jul, påske og sommer, ass. avganger i forbindelse med skoleslutt innstilles/ erstattes av økt frekvens.
 • - Stoppet Bergmoen legges ned.
 • - Nytt stopp Brages veg.

Linje 425, Gjerdrum og Ullensaker kommune

 • - Store endringer, frekvens reduksjon og trase omlegging, se rutehefte for detaljer.

Linje 405, Gjerdrum og Ullensaker kommune

 • Store endringer.
 • - Avganger forlenges til/ fra Kløfta via Nitteberg, se rutehefte for detaljer.

Linje 446, Hurdal, Nannestad og Ullensaker kommune

 • - Trase omlegging i Jessheim.

Linje 445 Hurdal og Eidsvoll kommune

 • - Endring i avgangs tider.
 • - Forlenger to avganger mot Rustad.
 • - Tidligere avgangstid fra Granli/ Rustad.
 • - Avganger som kjøres med minibuss avgang 09:30 fra Hurdal og 12:40 & 13:20 fra Eidsvoll verk erstattes med stor buss.
 • - Avganger mot Skimten på ettermiddag nedlegges 1525 & 1625 fra Hurdal kirke.
 • - Noen avganger flyttes morgen og kveld 30 minutter for bedre tilpassing med tog ved Eidsvoll verk stasjon.

 

Endringer på skole linjer.

Linje 3659, Nes kommune

 • -           Strekningen Skogsti - Bjørklia nedlegges.

Linje 3631, Nes kommune

-           Avganger på morgenen kjøres noen minutter tidligere.

Linje 3735, 3734, 3783, 3872, 3687, 3533, Eidsvoll, Nes, Ullensaker og Nannestad kommune

-           Disse linjene har justering/ endring i passeringstider på stoppestedene.

Linje 3742, Eidsvoll kommune

-           Endring i trase og forlenget fra Finstad til Eidsvoll verk stasjon via Dal på ettermiddagen.

Linje 3574, Ullensaker kommune

-           Starter på Stokker klokken 07:35, kjører via Borgen mot Neskollen – Jessheim, korresponderer med linje 3533 mot Kløfta ved Ullinsheim.

Linje 3534, Ullensaker kommune

-           starter ved Løkendalen (Randbygrenda), ellers likt som i dag.

 

 Stoppesteder som legges ned:

 • Bergmoen, linje 420, Ullensaker
 • Rubis, linje 430,440,441,442 + div skolebusser., Eidsvoll

Nye stoppesteder:

 • Brages veg, linje 420, Ullensaker