Endringer i busstilbudet på Øvre Romerike fra 17.08.2017.

Det blir gjort endringer på flere bussruter på Øvre Romerike i forbindelse med skolestart.

Følgende endringer blir gjort på Øvre Romerike fra 17.08.2017:

I tillegg til de endringer som nevnes under er det mindre justeringer på hvilke dager ulike avganger kjøres for å imøtekomme skolenes sluttider (gjelder kun skolelinjer).

Se vedlagte filer for detaljer for din linje.

Gjør oppmerksom på at endringer vil kunne komme når vi nærmer oss skolestart, disse vil i så fall bli informert løpende.

Reiseplanleggeren på www.ruter.no vil bli oppdatert 2-3 uker før oppstart.

 

Ordinære linjer:

 • 836

o    Kjøretidsjusteringer

 • 835

o    Kjøretidsjusteringer

 • 833

o    Kjøretidsjusteringer, avgang 15:07 vil starte på Nes vgs.

 • 831

o    Kjøretidsjusteringer

 • 838

o    Kjøretidsjusteringer.

 • 818

o    Kjøretidsjusteringer. 

 • 331 & 332

o    Kjøretidsjusteringer.

 • 811

o    Kjøretidsjusteringer.

 • 816

o    Kjøretidsjusteringer.

 • 815

o    Store endringer fra 08.10.2017, mer info kommer senere.   

Skolelinjer:

Ullensaker:

 • 3534

o    Trase ‘og tidsendringer.

 • 3538
  Linje nummeret brukes til å dekke en ny flatedekning i området (Nordkisa - Fonbekk - Jessheim).

o    Store trase` og tids endringer, elever langs Jødalsvegen, Kanaan, Feltvegen overføres til minibusser.

o    Elever på strekningen Ekornrud - Fonbekk overføres til linje 3531 0810 fra Brattfors (ca 5 passasjerer).

o    Elever på strekningen Fonbek - Onsrud overføres til linje 838, må eventuelt bruke skolebuss til Holm/ Fonbekk på ettermiddagen og bytte der til 838 (4 passasjerer).

o    Elever på strekningen Onsrud -Fjellet - Algarheim skole overføres til Kosentra. Ifølge skolen skal det dreie seg om ca. 15 passasjerer.

o    Elever på strekningen Algarheim skole - Gystadmarka skole overføres til linje 838 eller 818, fra Jessheim kl. 08:11 kjøres skolebuss til Gystadmarka i linje 3542 (dvs. at elever må bytte buss, alternativt kan linje 855 benyttes.

 • 3532

o    Kjøretidsjusteringer på strekningen Nordkisa - Brårud - Nore - Nordkisa.

 • 3773, Linjen nedlegges, passasjerer overføres til linje 3538.

 

Nannestad:

o    3834 & 3839

o    Fredags avgang kl. 13:30 utgår, elever kan bruke avgang klokken 14:20 fra Nannestad.

o    3837

o    Justeringer flere dager i uken, kjøres kun en buss 1 buss de dager vi kjører to runder (2 busser onsdag og torsdag)

o    3831

o    Økt kjøretiden.

o    3773, Linjen nedlegges, passasjerer overføres til linje 3538.

Gjerdrum:

 • 3431
 • Endringer i avgangstider tilpasset skoleslutt, se rutetabellen.

Eidsvoll:

 • 3744
 • Hjemkjøring klokken 15:25 fra Feiring flyttet fra onsdag til tirsdag.
 • Kjøretidsjusteringer og tilpasninger er gjort på følgende linjer:
 • 3637
 • 3731
 • 3733
 • 3734
 • 3735, Avganger fra Vilberg kl 14:05 tar med elever fra Steinerskolen mot Dal st.
 • 3736
 • 3737
 • 3740
 • 3742
 • Avgang fra Løkenvangen starter på Dal st. for å få med elever til Steinerskolen.
 • Ny trase` Dokken - Ås Nordre.
 • 3743
 • 3771
 • 3773, Linjen nedlegges, passasjerer overføres til linje 3538.
 • 3778
 • 3779 , Blir store endringer på denne linjen fra 08.10.2017 siden all skole og rute trafikk til/ fra Hurdal får større endringer, mer info kommer senere.
 • 3781
 • 3780, Morgen avgangene avsluttes på Vormsund, der er det korrespondanse med linjene 821, 833 og 831 mot Årnes, Rød og Kløfta.
 • 3783, Endret tider og kjøredager på avganger fra Eidsvoll på ettermiddagen, dublering kl. 07:32 på morgenen innstilles, det kjøres stor buss på avg. Kl. 07:30.

Hurdal:

 • 3779, Blir store endringer på denne linjen fra 08.10.2017 siden all skole og rute trafikk til/ fra Hurdal får større endringer, mer info kommer senere.
 • 3935, mindre justeringer kommer 08.10.2017
 • 3936, mindre justeringer kommer 08.10.2017