Feriebemanning på Jessheim videregående skole 2018 og Sommerbemanning ved avdelingen for videregående opplæring.

Jessheim videregående skole har tilgjengelig ansatte på telefon eller epost uke 28 -31 som følger opp og besvarer henvendelser fra elever, privatister, foresatte, opptaksinstitusjoner, Samordna Opptak, mm.

Avdeling for videregående opplæring vil ivareta oppgaven med å skrive ut og underskrive ferdig generert vitnemål/kompetansebevis, og daglig overføre vitnemål til norsk vitnemålsdatabase (SO). Dokumentasjonen signeres klart for levering til elever/privatister.

Se vedleggene for informasjon om bemanning i forbindelse med ferieavvikling ved Jessheim videregående skole og Avdelingen for videregående opplæring (AVO).