Informasjon om parkeringsplasser ved Jessheim videregående skole.

Skolen disponerer et begrenset antall parkeringsplasser og elever ville ikke få tilgang til disse. Vi har også få plasser for besøkende og det anbefales å komme til skolen med kollektivtransport.