Aksjon "narkotikafri uke"

Denne uka er det aksjon med "narkotikafri uke" på skolen.

Tirsdag var det stand i kantina i midttimen der elevene ble informert om rusforebyggende arbeid og at det er viktig å bry seg. 

Forebyggende avdeling barn og unge og rusavdelingen i kommunen, utekontakten og politiet deltar på aksjonen. Det er også "mannskap" som går rundt i kantineområdet.

Politiet er også tilstede i midttimen på torsdag.