Vaksinering ved Jessheim videregående skole

Elever som er russ eller øvrige elever på skolen som skal delta i russefeiringen får tilbud om vaksinen av skolehelsetjenesten på Jessheim videregående skole.

HPV-VAKSINER TIL UNGE KVINNER:

Alle unge kvinner født i 1991 og senere fikk fra 1.november 2016 tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet gjelder i to år fremover. Vaksinen anbefales alle unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjonen. Mer informasjon på Folkehelseinstituttet, nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine

Skolehelsetjenesten på Jessheim videregående skole setter ikke vaksinen, men våre elever kan henvende seg til Jessheim helsestasjon for vaksinering, timebestilling: 66108240. Elever kan også kontakte egen kommune og få satt vaksinen der. 

 

BCG-VAKSINASJON:

Folkehelseinstituttet anbefaler helsefagstudenter som skal ha mye direkte pasientkontakt under studie å ta BCG vaksinen. De fleste nye helsefagstudenter er ikke vaksinert gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Mer informasjon på nettsiden: www.fhi.no/vaksinasjon-helsefagarbeidere

Elever som utdanner seg til helsefagarbeidere får derfor tilbud om BCG vaksinering hos skolehelsetjenesten på Jessheim videregående skole.

Skolen dekker kostnader i forbindelse med vaksineringen.

 

VAKSINERING AV RUSS:

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alder 16-19 år vurderer å vaksinere seg mot smittsom hjernehinnebetennelse. Ungdom som deltar i russefeiring har særlig høy risiko for smitte. Mer informasjon på nettsiden: www.fhi.no/hjernehinnebetennelse/ungdom 

Elever som er russ eller øvrige elever på skolen som skal delta i russefeiringen får tilbud om vaksinen av skolehelsetjenesten på Jessheim videregående skole. Vaksineringen vil finne sted i uke 42. Informasjons-skriv med svar-slipp deles ut klassevis i vg 3.

Vaksinasjonsdag for vg 3 russ er Torsdag 19.oktober fra kl.09.00. Elevene blir hentet i klasserommet utover dagen.

De som ikke kan denne dagen tar selv kontakt med helsesøster på kontoret ,for rest-vaksinering fredag 20.oktober fra kl.09.00-14.00. Dette gjelder også elever som ikke er russ, men som deltar i russefeiringen og ønsker vaksinen.

Elevene betaler kontant 250,- ved oppmøte og vaksinering (skolen har sponset øvrig beløp).

Øvrige elever som ønsker vaksinen kan få den hos sin fastlege eller på vaksinasjons/smittevernkontor i egen kommune.

Skolehelsetjenesten ønsker starte vaksineringen av russ allerede i vg 2. Elevene vil få nærmere informasjon om dette når det er avklart.