Jessheim videregående skole er en lektor2 skole.

Mål for Lektor2

Gjennom tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv skal Lektor2-ordningen bidra til å:

  • Stimulere elevenes interesse og
    motivasjon for realfag
  • Øke elevenes læringsutbytte
  • Øke rekrutteringen til realfagene
  • Øke læreres kunnskap om og kompetanse i samarbeid med arbeidslivet

 

Gjennom lektor2 ordningen har Jessheim vgs et samarbeidsprosjekt med Ullensaker kommune knyttet til vannforsyning og avløpshåndtering i kommunen.