Elevundersøkelsen 2017

I uke 49 og 50 gjennomføres den årlige elevundersøkelsen ved Jessheim videregående skole. Undersøkelsen gjennomføres på alle trinn. Du finner mer informasjon om elevundersøkelsen inne i saken.

Undersøkelsen er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og gir skolene og skoleeier informasjon om elevens trivsel og læringsmiljø. Les mer om undersøkelsen og hvordan dataene behandles her.  https://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/informasjon-til-foreldre---elevundersokelsen-bokm-14.09.2017.pdf

Til deg som skal ta elevundersøkelsen

Les dette før du svarer:

https://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/informasjon-til-elever-vg1-vg2-vg3-elevundersokelsen---bokm-14.09.2017.pdf

 Du vil få utdelt et passord til bruk ved pålogging. Undersøkelsen tar du her:

https://elfu.udir.no/Respondent/Login.aspx