Dyktige kantinemedarbeidere ved Jessheim videregående skole.

Denne blide gjengen med Lill Jorunn i spissen har i dag servert mat til 1700 personer på skolen.

Dette er litt flere enn vanlig da Akershus fylkeskommune Kulturetaten leide det store auditoriet vårt der de skulle ha stor samling med innspill til ny kulturmelding.

Ingeborg Særnmo var ikke tilstede når bilde ble tatt.