På besøk hos revisorfirmaet RSM

3. klasse rettslære var på spennende besøk hos revisorfirmaet RSM på fagdagen 6. desember

På fagdagen 6. desember var 3. klasse rettslære på besøk hos det internasjonale revisorfirmaet RSM i Oslo. De har 170 ansatte i Norge, og en egen advokatavdeling, RSM Advokatfirma, som yter juridiske tjenester med hovedvekt på skatt, merverdiavgift, selskapsrett og transaksjoner.

Elevene fikk møte partner Anders Nereng og advokat Annichen M. Svendsen, som begge fortalte om sin karrierevei og om oppgaver og utfordringer som revisor og advokat i et slikt stort firma. I tillegg fikk vi en omvisning i bygget der de holder til, på Filipstad Brygge, og elevene fikk prøve seg på en praktisk avtaleretts-oppgave.

Dette besøket var veldig nyttig for rettslæreelevene, siden de fikk se eksempler på hva slags jobb de senere kan få som jurist.