Overskudd fra CD-prosjektet til 3-klasse musikk går til flyktninger i Libanon

Bidraget fra musikkelevene i 3 MUA går til økt tilbud til barn og unge på Beit Atfal Assomoudsenteret i Libanon.

Vår tidligere elev, Sara Benmalek, er i flyktningeleiren Rashediye i Libanon, og overleverer et overskudd fra CD-prosjektet til 3 MUA. Bidraget går til økt tilbud til barn og unge på Beit Atfal Assomoud-senteret i Rashediye. Det fulle navnet til organisasjonen er Beit Atfal Assomoud er National Institution Of Social Care And Vocational Training.

Beit Atfal Assomoud betyr ”De stolte barnas hus”. Denne organisasjonen tilbyr yrkesopplæring, barnehage, og musikk-dans-drama-aktiviteter til unge flyktninger.

Det er gjennom delfaget produksjonsledelse at musikkelevene i 3. klasse lager egne låter, spiller de inn i studioet og med dette produserer en CD-utgivelse.

Igjennom flere år har Jessheim vgs hatt ulike utvekslingsprosjekter med flere organisasjoner og skoler i Libanon. Vår skole har vært med å bidra til faglig utvikling samt å bedre livskvaliteten til mange flyktninger gjennom våre prosjekter.

Sara Benmalek og hennes familie har gjennom flere år vært vertsfamilie for flyktninger som har vært på utveksling gjennom skolens Libanonprosjekt.