Fortellerkunst i samarbeid med Øvre Romerike Brann og Redning

3.klasse drama har de siste månedene arbeidet med å skape fortellinger og øvelser knyttet opp mot Brannbamsen Bjørnis i faget Drama og Samfunn.

Dette har blitt til turnerende fortellerkunstprogram som har vært rundt omkring i ulike barnehager i hele Øvre Romerike sammen med Øvre Romerike Brann og Redning (ØRBR). Det har vært et spennende samarbeid med ØRBR som har gitt god læring inn mot å møte barnehagebarn på en pedagogisk måte og fortelle muntlige fortellinger. I tillegg har de fleste sluttet å lade mobiltelefonen på natten, og blitt litt mer oppmerksom på egen brannsikkerhet.

Lærer barn brann-vern med Bjørnis