Våre elever har vært med på et internasjonalt arbeid i vinterferien.

Elever ved Jessheim videregående skole og Nesbru videregående skole har deltatt i den internasjonale konferansen i Model European Parliament.

MEP (Model European Parliament) går ut på å simulere Europaparlamentet. Målet er å lære elever fra videregående skoler om europeisk integrasjon og samarbeid samtidig som man viser hvordan EU fungerer og hva slags saker EU som internasjonal organisasjon jobber med i Europa. Programmet er designet for elever som er politisk engasjert og bidrar til en bedre forståelse og samhold mellom de forskjellige kulturene i Europa.

I den forbindelse er det viktig å fremheve at Europalinjen starter i fra høsten 2018 hvor nettopp elever som søker denne studielinjen vil kunne få deltatt på slike arrangementer.

Europalinjen ved Jessheim videregående skole er en treårig studiespesialiserende linje for elever som er spesielt interessert i samfunnsfagene og fremmedspråk. Hovedtemaet for undervisningen på denne linjen er Europas politikk, historie, kultur, identitet og språk.