Fire uker praksis på Ahus er i gang for årets helsesekretærelever

Etter at samarbeidsavtalen mellom Ahus og Jessheim videregående skole ble underskrevet i 2015, er årets helsesekretærelever det tredje kullet som har praksis på Ahus.

De er utplassert på 15 ulike avdelinger og har blitt tatt godt imot av veilederne. 

Praksisperioden varer til og med uke 14, med et avbrekk i påsken.

Fokuset for praksisperioden er å få et innblikk i og erfaring med helsesekretærenes arbeids- og funksjonsområder på et sykehus, med vekt på skrankefunksjon, service og kontorarbeid.