Internasjonale klasser besøker Eidsvollsbygningen før 17.mai!

Elevene i innføringsklassene AMSA og AMSB har vært på ekskursjon til Eidvollsbygningen

Klasser med innføringselever ved Jessheim videregående skole besøkte Eidsvollsbygningen og Demokratisenteret på Eidsvoll verk i går tirsdag 15. mai. I løpet av skoleåret har elevene lært mye om demokrati og medborgerskap både i samfunnsfagtimer og norsktimer. I tillegg hadde elevene før turen til Riksbygningen jobbet med norsk historie fra dansketidens start til 1814.  

21 elever fra klassene AMSA og AMSB dro på ekskursjon sammen med norsklærerne Unni Lundstedt og Inger Elin D. Bjørnstad og fikk en annerledes historietime denne dagen.

 

Vi ønsker alle en god 17.mai!