Bygg deg en framtid i Norges største vekstbransje: Bygg og anleggsbransjen

I samarbeid med Akershus Fylkeskommune vil Veidekke Entreprenør AS gjennomføre Vg2 Byggteknikk i perioden 20. august 2018 - 21. juni 2019.

• Du må være interessert i en framtid i byggebransjen.

• Klassen vil ha nær kontakt med flere byggeplasser i Oslo og Akershus gjennom skoleåret.

• Elevene er elever i Vg2 Byggteknikk.

• Elevene tar gjenstående fag fra Vg1 (fellesfag og programfag).

• Elevene vil kunne velge fordypning i betongfag og tømrerfag.

• Alle elevene skal delta på byggeplassen, og teorien knyttes til arbeidet der.

• Det kan også være aktuelt med praksisperiode i andre bedrifter.

• Du vil få et interessant og krevende skoleår. Du må møte opp, samarbeide, jobbe og lære.

• Veidekke garanterer tilbud om læreplass i Veidekke eller i en av samarbeidsbedriftene for inntil 8 av elevene som fullfører, består alle fag, og har lite fravær.

Vi treffes på informasjonsmøte tirsdag 7. august, kl 17.00 Sted: Asfaltvegen 1, Jessheim. (På området til Veidekke Industri/Asfalt)

Fint om du gir beskjed på forhånd om du kommer, til asle.hermansen@veidekke.no

Ved spørsmål: Kontakt Asle Hermansen, tlf. 928 03 774