Rekrutteringsdag for transport- og logistikk-yrkene

Onsdag 26.09 var transport- og logistikkavdelingen på besøk på Transport-formidlingen Oslo.

Dette var et arrangement i regi av Opplæringskontoret for transport og logistikk og Transport-formidlingen.

Hensikten er rekruttering til transport og logistikkbransjen som vil satse på ungdommen.
Til stede var samferdselsministeren, NHO-representant, NLF-direktør, Opplæringskontoret og opplæringsansvarlig for yrkesfag i Oslo.
Elever i Vg1 og Vg2 yrkesfag, til sammen 130 stk.
Transport og logistikkbransjen har læreplassgaranti bare det oppfylles visse krav.
Eksempel på krav er lite fravær og karakter 3 eller bedre i fellesfag.

Bransjen har plass til alle som fyller disse kravene og flere til!