I uke 10 inviteres elevene våre til å delta i en lokal levekårsundersøkelse

I uke 10 inviteres elevene våre til å delta i en lokal levekårsundersøkelse. Dette handler om de unges oppvekstmiljø i bred forstand.

Det vil komme mer praktisk informasjon om gjennomføringen etter hvert, men denne filmen forklarer greit hva det hele går ut på.