Jessheim videregående skole

Vår skole har:

 • 8 utdanningsprogram
 • stor avdeling for tilpassa opplæring for mindre grupper innen de fleste utdanningsprogram
 • opplæring for barnevernet/barneverninstitusjoner
 • grunnskoleavdeling
 • opplæring i psykiatriske institusjoner
 • 1150 elever på hovedskolen på dagtid
 • voksenopplæring for ca 150 elever på kveldstid
 • 60 elever på Ullersmo fengsel
 • 250 ansatte
 • samarbeidsavtale med ungdomsskoler i nærmiljøet om faget Utdanningsvalg, Arbeidslivsfag, forsering av fag og gode overgangsordninger mellom skoleslagene står sentralt
 • godt samarbeid med lokalt næringsliv og bruker næringslivet som opplæringsarena for mange av våre elever.