Foreldrelaget

Jessheim videregående skole har et aktivt foreldrelag som ble stiftet i 1982. Foreldrelaget er en medlemsorganisasjon for alle foresatte med elever ved Jessheim videregående skole. Lagets formål er å arbeide for et nærmere samarbeid mellom skole og hjem, herunder fremme tiltak til beste for elevene.

Har du som elev en god idè? Søk om støtte!

Styret i Foreldrelaget gir økonomisk støtte til tiltak/anskaffelser eller arrangementer som kommer elevene til gode – og som ikke hører inn under skolens eget budsjett. Vi har de siste årene støttet bla ”Jesstivalen” som arrangeres i juni hvert år og avslutningslunsjen for 2. klasse (yrkesrettet), samt at vi har ansvar for avslutningen for 3. klasse (studiespesialisering). Men vi kan støtte andre arrangementer – sportslige, kulturelle eller andre. Hva med skidag? Kanskje en musikkveld? Eller invitere noen til å opptre for elevene? Vi er åpne for alle gode forslag! Både elevrådet og grupper av elever kan søke.

Skriftlig søknad til Foreldrelaget v/styret leveres Marit Gran på skolens kontor eller sendes på e-post: marit.gran@jessheim.vgs.no  

Hva er Foreldrelaget?

Foreldrelaget ledes av et styre på opp til 8 medlemmer. Styremedlemmene velges så langt mulig fra de ulike områdene elevene kommer fra. De velges for 2 år av gangen. Styret holder møter ved behov, normalt 4-5 ganger i året. I tillegg møter fast representant fra skolen, som per i dag er Marit Gran. Valg av styremedlemmer gjøres på foreldrelagets årsmøte i forkant av foreldremøte i november hvert år.

 

Foreldrelagets inntekter er frivillig kontigent. Alle elever ved skolen får en giro på kr. 200.- tilsendt i posten på nyåret. Foreldrelaget legger fram regnskap på årsmøtet. Noe av det foreldrelaget på Jessheim vgs har ansvaret for eller bidratt med er: 

  • premiering av de beste elevene i avgangskullet på hhv ST og YF
  • gi økonomisk støtte til tiltak/anskaffelser eller arrangementer som kommer elevene til gode og som ikke hører inn under skolens eget budsjett
  • støtter "Jesstivalen" som arrangeres av elevene i juni hvert år
  • avslutningslunsjen for 2. klasse (YF), samt ansvar for avslutningen for 3. klasse (ST)
  • samarbeider med skolens elevråd
  • arrangerer temakvelder for foresatte og/eller elever. 

 

Hvem sitter i foreldrelaget?

Leder: Mansoor Dar, e-post: madar@online.no, telefon: 45024716 

Nestleder: Bente Hansen, e-post: bnymann@online.no, elefon: 91135923 

Sekretær: Josef Sandem, e-post: josefsandem@gmail.com, telefon: 98037777 

Kasserer: Kjersti Aadna, e-post: kjersti.aadna@evry.com, telefon: 99279750

 

Styremedlemmer

1EFB: Hilde Haraldsen, hhr@lorenskog.kommune.no, Mobil: 99414817 

1STA: Ellen Nordengen, ellen.nordengen@gmail.com, Mobil: 95189032 

2STB: Caroline Öhman, caroline@ohman.name, Mobil: 41227632 

1STB: Knut Riis, knut.riis@avinor.no, Mobil: 95148682 

1HEB: Linda Selfjord, linda.selfjord@usbl.no, Mobil: 48178679 

2ISA: Renate Elden, Renate.elden@nsb.no, Mobil: 48160624