Innsamlingsdag

Elevrådet har besluttet at de vil samle inn penger til samme formål som i fjor - til flyktninger i Libanon.