Skolerute for Jessheim videregående skole

Skolerute for Jessheim videregående skole

2018-2019 

Dag med nytilsatte

Fredag 10.08.

Planleggingsdager

Mandag 13.08.

Tirsdag 14.08.

Onsdag 15.08.

Skolestart

Torsdag 16.08

Høstferie

uke 40

Nettverksdag og skolens OD-dag

Fredag 30.11.

Juleferie

21.12 – 02.01

Planleggingsdag

Onsdag 02.01

Vinterferie

uke 8

Påskeferie

15.04.–22.04.

Fridager

Onsdag 01.05

Fredag 17.05

Torsdag 30.05.

Mandag 10.06.

Siste skoledag

Fredag 21.06.

Felles skolerute for videregående skoler i Akershus 2018-2021

Aktivitet / Skoleår

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Skolestart 16. august 20. august 18. august
Høstferie Uke 40 Uke 40 Uke 40
Juleferie 24. des - 02. jan 23. des - 01. jan 23. des - 03. jan
Vinterferie Uke 8 Uke 8 Uke 8
Påskeferie 15.-22. april 6.-13. april 29. mars - 5. april
Siste skoledag 21. juni 23. juni 22. juni
Fridager 1. mai
17. mai
30. mai
10. juni
1. mai
17. mai
21. mai
01. juni

1. mai
13. mai
17. mai
24. mai