Skolerute for Jessheim videregående skole

Skolerute for Jessheim videregående skole

2019-2020 

 

 

Planleggingsdager

Torsdag 15.08

Fredag 16.08

Mandag 19.08

Skolestart

Tirsdag 20.08

Høstferie

uke 40

Nettverksdag og skolens OD-dag

Fredag 29.11

Juleferie

23.12 – 02.01

Planleggingsdag

Torsdag 02.01

Vinterferie

uke 8

Påskeferie

06.04.–14.04

Planleggingsdag

Tirsdag 14.04

Fridager

 

Fredag 01.05

Torsdag 21.05

Mandag 01.06

Siste skoledag

Tirsdag 23.06

Felles skolerute for videregående skoler i Akershus 2018-2021

Aktivitet / Skoleår

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Skolestart 16. august 20. august 18. august
Høstferie Uke 40 Uke 40 Uke 40
Juleferie 24. des - 02. jan 23. des - 01. jan 23. des - 03. jan
Vinterferie Uke 8 Uke 8 Uke 8
Påskeferie 15.-22. april 6.-13. april 29. mars - 5. april
Siste skoledag 21. juni 23. juni 22. juni
Fridager 1. mai
17. mai
30. mai
10. juni
1. mai
17. mai
21. mai
01. juni

1. mai
13. mai
17. mai
24. mai