EUROPEISKE SPRÅKDAGEN 26. SEPTEMBER 2019

ELEVER VED JESSHEIM VGS MARKERTE DEN EUROPEISKE SPRÅKDAGEN 25. SEPTEMBER 2019

I dag markeres den europeiske språkdagen på skoler og universiteter i Europa for å:

*Fremme flerspråklighet og interkulturell forståelse

*Vektlegge betydningen av å lære språk og oppfordre folk til livslang språklæring

*Oppmuntre til større variasjon i språkene folk velger å lære seg

*Sette fokus på det flerspråklige mangfoldet i Europa

Fire klasser med internasjonale elever på Jessheim videregående skole samarbeidet  i anledning dagen om å arrangere språkkafe for 30 norske elever på studiespesialisering vg1.  Innføringselevene i FMA og FMB, samt studiespesialiseringsklassene for minoritetsspråklige elever, 1STG og 1STH, ga de norske elevene i 1STD en smakebit på sine morsmål.

Norske elever fikk eksempler på ulike høflighetsfraser og hverdagsspråk i tillegg til å få sammenlignet norsk med to andre språk. Språksammenligning er et læreplanmål i norskfaget. Det ble også kulturutveksling elevene imellom i løpet av den halvtimen språkkafeen varte. Hensikten med språkkafeen er å få opp bevisstheten om språklæringsprosesser samtidig som elever lærer av hverandre og blir kjent på tvers av språk og kulturer.

Elever og lærere fra klassen 2KDA på utdanningsprogrammet Kunst, design og arkitektur har sørget for bannere og plakater. Undervisningsplansjene til de internasjonale elevene ligger på bordene i kantina til gjennomsyn. Ta en titt, da vel! God språkdag!