Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen besøkte 1STE - Europalinja.

Hun snakket med elevene om hvorfor maktfordeling, stemmerett og deltakelse er viktig for demokratiet i Norge.

Tone Wilhelmsen Trøen pekte videre på hvordan NAV-skandalen var et resultat av svikt hos alle de tre statsmaktene (Storting, regjering og domstoler), og at det er helt sentralt med en kritisk og fri presse som følger med på hva politikerne gjør. 

Trøen var særlig opptatt av at ungdom engasjerer seg i sentrale samfunnsspørsmål. Hun var derfor glad for ungdommenes sterke engasjement under klimastreikene i fjor og uttrykte seg kritisk overfor voksne som hadde kommet med negative bemerkninger til unge demonstranter utenfor Stortinget. Trøen opplyste om Stortingets kampanje #Siifra som har laget en guide for ungdom som møter usaklige argumenter i politiske debatter.

Vi setter stor pris på at Stortingspresidenten tok seg tid til å snakke med oss. Denne typen møter mellom elever og politikere er spesielt viktige i en tid hvor mange velgere opplever stor avstand mellom sin egen hverdag og det som skjer på Stortinget. Under Trøens besøk ble det i alle fall klart for elevene på Jessheim at politikere er akkurat som alle oss andre.