20. mars Kjære elever og foresatte

Skole på digitale flater – hva vi har erfart så langt! Les mer her:

coronaplakat Viken FK
coronaplakat
Viken FK

 

Skolen har som mål at undervisningen i digitale flater skal følge ordinær timeplan og gi elevene mulighet til interaksjon med lærere og medelever. Erfaringene så langt viser at de fleste elevene deltar i den digitale skolehverdagen og at engasjementet og viljen til å lykkes med dette prosjektet er stor blant lærerne.

"Less is more"

Tilbakemeldinger fra elever og lærere viser at det å drive skole på digitale flater oppleves som svært intensivt og krevende.

Vi må derfor gjøre tre grep framover:

  • Tilpasse stoffmengde/arbeidsmengde. Det må og skal være progresjon, men arbeidsmengden må være overkommelig for elev og lærer. Tilpasset opplæring er fortsatt viktig, og skolen legger opp til at eleven får noe lærestoff som alle skal gjøre og noen oppgaver som er valgfrie

 

  • Skille klart mellom skoletid og fritid. Både elever og lærere trenger tid til å hente seg inn igjen etter en lang skoledag foran skjermen. Arbeidsmengden må ta hensyn til dette og kommunikasjonen mellom lærer og elev må ta hensyn til dette.

 

  • Kommunikasjonen mellom lærere og elever skal foregå via Teams, It's Learning eller epost. Skolen forventer ikke at lærerne skal være tilgjengelig for elevene på kveldstid og i helgene. Samtidig forplikter vi oss til å overholde punkt 1.

Kjære foresatte

Selv om ungdommene våre begynner å bli selvstendige og fornuftige individer, så trenger de fortsatt hjelp og støtte fra dere i en utfordrende tid. Hjelp dem med å strukturere hverdagen og skolearbeidet sammen med lærerne.

Fortsett å melde sykefravær til kontaktlærer dersom din ungdom ikke er i stand til å følge undervisningen i denne perioden.

Opplæring på digitale plattformer og fraværsføring

Elever som ikke deltar i planlagte aktiviteter på digitale flater vil få fravær i form av rettighetsfravær (R). Dette vil ikke komme på vitnemålet, men setter oss i stand til å følge opp enkeltelever.   

Elevoppfølging

Våre miljøarbeidere, rådgivere og helsesykepleiere er tilgjengelig på mobil og digitale flater hver dag mellom kl. 10 - 14 dersom elever og foresatte skulle ønske å ta opp ting som oppleves utfordrende for den enkelte i den spesielle situasjonen vi er inne i.

Skolens sentralbord og resepsjon er betjent i samme tidsrom, dersom dere ønsker å komme i kontakt med oss.

Viken fylkeskommunes verdier - Raus. Nytenkende. Samskapende.

Vi vet at det er variasjoner i kompetanse hos både elever og ansatte på programvare som vil egne seg i denne ekstraordinære situasjonen, og det er ulik tilgang på utstyr når både lærere og elever skal jobbe hjemmefra. Her må vi være tålmodige med hverandre.

Det vil ikke være mulig å ha fullgode løsninger i alle fag og det er en bratt læringskurve for alle involverte.

Vi evaluerer kontinuerlig effekten av den undervisningen vi gir og justerer oppleggene på bakgrunn av tilbakemeldingene fra dere.

God helg!

Christian Andresen

Rektor