Plan for uke 23

Regjeringen publiserte i dag, fredag 29.05.20, nye retningslinjer for smittevern i den videregående skolen. Les mer her:

https://www.fhi.no/contentassets/8fe48d60238c47709d52cf2ad6cd527d/veileder-i-smittevern-for-ungdomsskole-og-videregaende-skole_3.utgave_29.5.2020.pdf

Retningslinjene for smittevern for kollektivtransport og skoleskyss er uforandret. Det vil si at kapasiteten fortsatt er redusert med ca 50%.

I uke 23 vil Jessheim videregående skole derfor gjennomføre undervisningen i en kombinasjon mellom fysisk oppmøte og undervisning på digitale flater i uke 23.

Se vedlagt Plan uke 23.

Plan for uke 24 - 26 publiseres onsdag kveld.

Vennlig hilsen

Christian Andresen

Rektor