Kjære foresatt/kontaktperson til elev ved Jessheim videregående skole.

Viken fylkeskommune besluttet i dag å flytte all opplæring over til digitale flater fra og med fredag 13. mars og frem til påske. Les mer her.

Skolen har som mål at undervisningen i digitale flater skal følge ordinær timeplan og gi elvene muligheten til interaksjon med lærere og medelever.

Vi ser det som viktig å opprettholde struktur i hverdagen for elvene, og ber om foresattes hjelp til å beholde normal døgnrytme i ukedagene.

Alle lærere og elever har allerede jobbet i digitale flater, men å gjøre det på fulltid, uten mulighet for direkte interaksjon, er en helt ny situasjon for alle.

Det kan være utfordrende å dekke alle kompetansemål i de praktiske fagene ved hjelp av digitale flater, men alle fag har en teoridel.

For å opprettholde et godt læringstrykk og sikre et vurderingsgrunnlag, vil skolen stille krav om at elevene i denne perioden leverer arbeider som læreren godkjenner og/eller setter karakter på.

Vi vet at det er variasjoner i kompetanse hos både elever og ansatte på programvare som vil egne seg i denne ekstraordinære situasjonen, og det er ulik tilgang på utstyr når både lærere og elever skal jobbe hjemmefra. Her må vi være tålmodige med hverandre.

Det vil ikke være mulig å ha fullgode løsninger i alle fag og det blir en bratt læringskurve for alle involverte. Samtidig vil det åpne for nye kreative løsninger og bidra til innovasjon i skolen.

Vennlig hilsen

Christian Andresen

Rektor

 

Informasjon fra UDIR

 

Informasjon fra UDIR

Elevene har rett til å få opplæring, og det er skoleeiers ansvar å sørge for at elevene får opplæring.

Skolen må sørge for god kommunikasjon med elever og lærere, for eksempel via digitale læringsplattformer. Nå må skolene strekke seg så langt som mulig og legge til rette for at elever utfører skolearbeid hjemme.

Det er viktig at skolen er i tett dialog med hjemmet og gir oppdatert informasjon om situasjonen.

Vi har forståelse for at dette er en krevende situasjon for skolene, og vi jobber med å utvikle støtte til skolene i dette arbeidet.

Skolen må følge helsemyndighetenes råd med tanke på smitte av viruset.

Se også Folkehelseinstituttets råd til skoler og barnehager.

Eksamen og standpunktkarakter

Hvis vi må avlyse vårens eksamen på grunn av koronaviruset, vil elevene likevel få vitnemål.

Når det gjelder eksamen for privatister, jobber vi med dette og vil komme tilbake til dette så snart som mulig.

Standpunktvurdering kommer vi tilbake til.

Ved sykdom

Hvis elevene er syke, må de melde fra om dette til skolen sin, som normalt.

Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner

For elever som har hatt fravær av helsegrunner i perioden 4. mars til 12. mars, har det ikke vært nødvendig å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntaket fra dokumentasjonskravet for fravær skal gjelde ut skoleåret 2019/2020. Fra skolestart høsten 2020 vil de vanlige kravene til dokumentasjon igjen være gjeldende.

Endringen gjelder både for fraværsgrensen i videregående, og for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående.

20-dagersregelen for friskoler

I perioden 3. mars til elevtelling 1. april, vil dette også gjelde for tilskuddet til friskoler. Fravær som skyldes helsegrunner kan i denne perioden dokumenteres med egenmelding fra foreldre eller myndige elever.