Til elever

Trenger du å snakke med noen fra Elevtjenesten i ukene fram mot påske, ta kontakt med en av oss. Trykk her for kontaktinfo.

John Olav Gundersen Saxlund, Rådgiver for SS og Vg3 i skole - mob 90750291

Berit Espe, Karriereveileder og rådgiver og utdanningsveileder for ST Vg1 og Vg2 - mob 90919673

Hege Toppen, Rådgiver for MDD, KDA, STT, ST for minoritetsspråklige - mob 97194515

Karina Løkvoll Damstuen, Rådgiver og utdanningveileder for ST Vg3 og 3. og 4. Påbygging - mob 99038588

Veslemøy Jarmann, Rådgiver for HO og innføringsklassene - mob 97592348

Knut Mangseth, Rådgiver for TIP - mob 41408320

Annik Merete Jacobsen, Helsesykepleier - mob 48955550

Sigurd Olsen Solvang, Psykiatrisk sykepleier - mob 48263411

Ketil Andersen,  Miljøarbeider -  mob 91812615

Anne Susanne Belle Jørstad,  Miljøarbeider - mob 98749538