Besøk i Ullersmo fengsel

Fagdagen onsdag 7.november var 31 elever fra 2.klasse rettslære så heldige å få omvisning i nyoppussede Ullersmo fengsel.

Avdelingsleder Jan Arve Sunde stilte opp en hel dag for oss, der engasjerte og interesserte elever fikk svar på alle spørsmål de hadde om fengselet, ansatte og innsatte og mer generelt om kriminalomsorgen i Norge.

Vi fikk se innsattes celler og besøksrom, gå i kulverten under bakken og møte to innsatte. Det siste gjorde sterkt inntrykk på flere av elevene. Etter denne dagen sitter rettslæreelevene igjen med en mer helhetlig forståelse av hvordan det norske straffesystemet fungerer, hvordan livet som innsatt på Ullersmo er og hvordan det er å ha arbeidsplassen sin i et høysikkerhetsfengsel.