Ekskursjon til Eidsvollsbygningen

Onsdag 14. november besøkte 4PBA og 3PBB Eidsvollsbygningen.

Lære om det norske demokratiet? Om Norge på 1800-tallet? Om hvordan Grunnloven ble laget? Om hva som skal til for å bli et selvstendig land?

I tillegg til å få omvisning i Norges mest kjente bygning, Eidsvollsbygningen, fikk 4PBA og 3 PBB-klassene lære om alt dette på den innholdsrike fagdagen i historie i dag.