NåDa - Ungdom - Samtidskunst - Kulturminner

NåDa er et prosjekt om samtidskunst og kulturarv for ungdom i alderen 12-18 år. Utstillingen kan du se på Galleri Jessheim 15. - 27.11.2018.

I Ullensaker samarbeider Kunst, design og arkitekturlinja (KDA) ved Jessheim videregående skole, kulturkontoret i Ullensaker og Ullensaker kunstforening sammen om prosjektet NåDa, dette er et av 10 landsomfattende kunstprosjekter.

Elevene ved KDA bidrar med samtidsuttrykk gjennom kunstinstallasjoner med tema radio i vid forstand. Ulike teknikker og materialer benyttes.