Velkommen til åpen skole

Besøk Jessheim videregående tirsdag 21. januar 2020, kl.18:00-20:30

  • Du får kjennskap til skolens opplæringstilbud
  • Du kan snakke med lærere, rådgivere og elever
  • Du kan besøke verksteder og spesialrom hvor elever er tilstede.