Nyheter

Studietur til London

Elever som studerer samfunnsfaglig engelsk, rettslære og politikk og menneskerettigheter er denne uken på tur til London.

Besøk hos politiets bombetjeneste.

Rettslære 1 var på besøk hos politiets bombetjeneste.

Fagdag i samfunnsfag

Onsdag 14. mars hadde 1STD på studiespesialiserende fagdag i samfunnsfag med europabevegelsen, som hadde et undervisningsopplegg omkring EUs historie og integrasjon og Norges tilknytning til EU.

Helsesekretærelever 2018

Fire uker praksis på Ahus er i gang for årets helsesekretærelever

Etter at samarbeidsavtalen mellom Ahus og Jessheim videregående skole ble underskrevet i 2015, er årets helsesekretærelever det tredje kullet som har praksis på Ahus.

Elever fra Jessheim videregående skole og Nesbru videregående skole

Våre elever har vært med på et internasjonalt arbeid i vinterferien.

Elever ved Jessheim videregående skole og Nesbru videregående skole har deltatt i den internasjonale konferansen i Model European Parliament.

Forfatterbesøk

1.mars hadde  påbyggingsklassene besøk av Dag Solstad  i skolens auditorium. 

Sterk forestilling fra Vg3 Drama!

I uke 7 spilte Vg3 drama forestillingen Erasmus Tyrannus Rex av Kate Pendry. En tragedie med mye humor.

Elever deltok ved Model European Parliament

Elevene Ardit Rubovci og Peder Børtnes fra Vg1 Studiespesialiserende deltok på WMEP i Belgia, Lier.

Fortellerkunst i samarbeid med Øvre Romerike Brann og Redning

3.klasse drama har de siste månedene arbeidet med å skape fortellinger og øvelser knyttet opp mot Brannbamsen Bjørnis i faget Drama og Samfunn.

Sara Benmalek og lederen av Beit Atfal Assomoud

Overskudd fra CD-prosjektet til 3-klasse musikk går til flyktninger i Libanon

Bidraget fra musikkelevene i 3 MUA går til økt tilbud til barn og unge på Beit Atfal Assomoudsenteret i Libanon.