Hjelpemidler

Du som er elev ved skolen, vil få en orientering av faglærer om hvilke hjelpemidler som er tillatt i de forskjellige fag. Oversikt over hjelpemidler kan du også finne på udir sine hjemmesider.  

Det er viktig at du merker deg at du selv må sørge for å ha med deg de hjelpemidlene du skal bruke til eksamen. Under eksamen er det ikke tillatt å låne hjelpemidler fra andre elever. Ved uregelmessigheter, som bruk av ikke tillatte hjelpemidler eller annet brudd på reglementet, blir dette sett på som fusk, og du kan bli bortvist fra eksamen.