Ny, utsatt og særskilt eksamen

Ny eksamen

 Elev som får karakteren 1-en ved eksamen, har rett til ny eksamen i faget.

Utsatt eksamen

 

Elev som i ett eller flere fag har hatt gyldig forfall ved ordinær eksamen, har rett til å framstille seg til eksamen ved utsatt prøve i faget/fagene.

Forfall til eksamen regnes som gyldig når elev er forhindret fra å stille til eksamen, når hindringen er uforutsigbar og hindringen for øvrig ikke kan lastes kandidaten. Hvis en elev har rett til utsatt eksamen i trekkfag, skal trekking skje på nytt.

 

Særskilt eksamen 

Elev som får karakteren 1-en i standpunktkarakter i fag, har rett til særskilt eksamen i fagene dersom: 

 

  • eleven ikke er trukket ut til eksamen i faget
  • det gjelder et fag der eksamen ordinært ikke holdes

Særskilt eksamen blir normalt holdt samtidig med utsatt og ny eksamen.