Her finner du informasjon om oppmelding, forberedelsene til og gjennomføringen av privatisteksamen ved Jessheim videregående skole.

Oppmelding

Eksamen for privatister arrangeres to ganger i året i periodene april-juni og november-desember.

Alle privatister må melde seg opp elektronisk på nettsiden Privatistweb.no mellom 15. januar og 1. februar for eksamen til våren og mellom 1. og 15. september på høsten.

En privatist er en som melder seg til eksamen uten å være elev i faget på oppmeldingstidspunktet.

I utgangspunktet kan alle melde seg til privatisteksamen i alle fag som har en eksamensordning for privatister. Som privatist får du ikke standpunktkarakter i faget.

For å ta eksamen må du betale en avgift (fastsatt av Stortinget). Innbetalt eksamensavgift blir ikke refundert dersom du må trekke deg eller utsette eksamen. 

Forberedelse

Når du har meldt deg opp til eksamen, begynner forberedelsene til eksamen. Som privatist tar du på deg en stor oppgave. Du skal selv gjøre deg forberedt til eksamen i et fag uten hjelp og veiledning av lærer.

Mange privatister spør seg derfor - Hva må jeg kunne til eksamen? Svaret vil selvfølgelig variere, men det som er viktig for en privatist å være klar over er at det er læreplanen som sier hva du skal kunne. Det er ikke læreboka og heller ikke den enkelte lærer. Læreplanen i de ulike fagene finner du på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

Når du har meldt deg opp og sett hva læreplanen krever av deg, begynner studietiden. Tips og råd til hvordan du utnytter tiden din best mulig finner du her. Dersom du ikke har tilgang til PC hjemme eller boforholdene dine gjør det vanskelig å konsentrere deg, er det mulig for privatister å benytte biblioteket på Jessheim videregående skole som studieverksted. Ta kontakt med skolen på telefon 63 92 78 00 for å få vite mer om dette.

 Forberedelser finner du på Udir sin hjemme:  http://www.udir.no/ 

Lærestoff

Det er fagets læreplan som definerer hva du må kunne og som styrer eksaminasjonen. Alle læreverk i norsk skole er laget i tråd med disse. 

Eksamen

Se retningslinjer for eksamensgjennomføring i Akershus Fylkeskommune.

 

Kontakt

For mer informasjon eller hjelp til oppmelding, ta kontakt med oss på,

Tlf: 63 92 78 00