Elevrådet

Vi i elevrådet jobber for å forbedre elevens skolehverdag. Vi samarbeider tett med skolens ledelse og elevene på skolen.

Elevrådet har et styre fra mai til mai . Grunnen til dette er at vi vil få i gang et velfungerende elevråd allerede fra semesterstart. Styret består av en leder, nestleder og tre representanter fra hvert årstrinn, blant disse blir det valgt en sekretær og økonomisjef. Vg1 blir valgt inn i styret ved første elevrådsseminar.
Hver klasse velger en elevrådsrepresentant ca tre uker etter skolestart. Klassens representant skal være engasjert, motivert og ha lyst til å være der. Alle klassene plikter å ha en representant.

Elevrådets mål:

  • Arbeidet vi gjør skal være synlig for elevene
  • Skal opparbeide tillit og troverdighet blant elevene
  • Vise at elevrådet lytter og får gjennom saker til ledelsen som elevene er opptatt av

Elevrådet har eksempelvis tidligere fått på plass:

  • Frukt på skolen hver uke
  • Skolegensere
  • Benker ute og inne
  • Vannautomater

Elevrådet har også komiteer som arbeider aktivt med forskjellige oppgaver.

Vi i elevrådet ønsker dere et godt skoleår og håper på et fantastisk engasjement på skolen.

Bruk oss!  

Kontaktperson

Elevråd Jessheim vgs

E-post elevrad@jessheim.vgs.no