Skolemiljøutvalget

Ved alle videregående skoler skal det være opprettet et skolemiljøutvalg. Skolemiljøutvalget skal medvirke til å skape et godt skolemiljø. Dette er nedfelt i Opplæringslova §11-5a, Skolemiljøutval ved vidaregåande skolar.  

Skolemiljøutvalget ved Jessheim videregående skole, består av:

  • Rektor
  • Ansattrepresentanter
  • Politikere
  • Elever
  •  

Skolemiljøutvalget møtes jevnlig og møtene er samme dag som skoleutvalgsmøtene.