Skolepsykolog og psykisk helseteam

Fra 2019 deltar skolen i et treårig prøveprosjekt med skolepsykolog og psykisk helseteam ved fem videregående skoler på øvre Romerike.

Skolepsykologene skal styrke og veilede skolehelsetjenesten i arbeidet med å forebygge psykisk uhelse blant elevene. Skolepsykologene er tilstede faste dager på skolen, hvor de inngår i den øvrige skolehelsetjenesten.

Faste dager for skolepsykologene på skolene

  • Hvam vgs- onsdag
  • Nannestad vgs - onsdag
  • Jessheim vgs - torsdag
  • Nes vgs - torsdag
  • Eidsvoll vgs – fredag

Psykisk helseteam for ungdom

Som del av prøveprosjektet skal skolepsykologene etablere og lede psykisk helseteam for ungdom (PHTU).

Målsettingen er å styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom kommunens lovpålagte samarbeidspartnere og skolen, og å koordinere forebyggende tiltak som settes inn rundt enkeltelever og elevgrupper i skolen.

Psykologisk helseteam vil bestå av en fast tverrfaglig enhet der skolehelsetjenesten, en representant fra Veiledningssenteret Romerike og skolepsykologene deltar. I tillegg deltar eventuelle ressurspersoner ved elevens skole og hjemkommune.

Målet med en slik organisering er å jobbe effektivt med den lokale konteksten rundt eleven, slik at han/hun raskere får hjelp og kan få utbytte av opplæringen.

Hvordan kontakte skolepsykolog og psykisk helseteam?

  • I saker der det er behov for utvidet fagkompetanse for å lykkes med det forebyggende arbeidet, tar skolehelsetjenesten kontakt med skolepsykologen/psykisk helseteam.
  • Elever, foresatte eller andre ansatte ved skolen henvender seg via skolehelsetjenesten.