Velkommen som foresatt ved Jessheim videregående skole

Den enkelte elevs læring er skolens primære oppgave. Elever har forskjellig utgangspunkt, mange måter å lære på og ulike mål for videre karriere. Vi som arbeider på Jessheim videregående skole, skal i fellesskap tilby en opplæring der alle elever utvikler sin sosiale og sin faglige kompetanse og opplever mestring - både individuelt og i samarbeid med andre.

Vi representerer et mangfold av fag, mennesker og kulturer. Vi ser på vår samlede kompetanse som grunnlaget for kreativitet og kvalitet. Vi har et skolemiljø som er preget av inkludering, toleranse og nysgjerrighet.

Alle elever skal oppleve mestring og ha noe å strekke seg etter. Vi har et læringsmiljø kjennetegnet av trivsel og mestring. Vi hjelper elevene med å vokse med oppgavene. Vi ser elevene og støtter hverandre i arbeidet for at den enkelte elev skal nå så langt som mulig.

Vi hjelper elevene å se mulighetene som ligger foran dem gjennom arbeidet med fagene. Vi gir dem kunnskapene, ferdighetene og holdningene de trenger for å lykkes i videre utdanning og samfunnsliv. Vi har en bred kontaktflate og samarbeider med næringsliv, kommune, andre skoler og utdanningsinstitusjoner i Norge og utlandet for at elevene skal få utfordringer og praktisk erfaring som motiverer til læring. Vi er dedikerte og opptatt av kvalitet og resultater.

Våre viktigste virkemidler i arbeidet med å skape en god skole for alle, er engasjerte og dyktige medarbeidere som i fellesskap utvikler gode læringsbetingelser for og sammen med elevene. En viktig forutsetning for dette er at alle elever deltar aktivt i sitt eget og klassens læringsarbeid hver dag. Tilstedeværelse er en viktig forutsetning for læring og vurdering fram til et bestått resultat.

Forskning viser at elevene lykkes bedre når skole og hjem samarbeider om elevenes læring. Vi er avhengige av at dere der hjemme støtter opp om og heier på elevenes skoleinnsats. Vi er også avhengige av alle tilbakemeldingene vi får fra dere for å kunne tilpasse opplæringen best mulig og videreutvikle vår praksis.

Med ønske om godt samarbeid!

Christian Andresen

Rektor

For mer informasjon se vedlegg.