Det er Lånekassen som har ansvaret for tildeling av lån og stipend. Her finner du mer informasjon om lån og ulike stipend.

Hvem kan søke lån og stipend?

Alle i videregående opplæring kan søke om lån og stipend. Alle søknader må gjøres elektronisk via nettet. Aksepterer du skoleplassen på VIGO, finner du søknad om stipend og lån der. Du kan også søke på Lånekassen sine hjemmesider. Her bruker du MinID-kode.

Utstyrsstipend

Alle elever får låne gratis lærebøker på skolen. I tillegg får du et stipend fra Lånekassen til utstyr som du trenger i opplæringen (utstyrsstipend). Størrelsen på stipendet er avhengig av hvilket utdanningsprogram du tar. Det skal være til nødvendig individuelt utstyr som du trenger i opplæringen, for eksempel til bærbar PC, arbeidstøy, kalkulator. Alle elever med ungdomsrett får stipendet, uansett hva foreldrene tjener. Husk at du må søke for å få stipendet!

Utbetaling

Ingen får utbetalt penger før skolen har startet. For å få pengene utbetalt, må du hente svarbrevet på skolen og sende det inn med underskrift. Du må også ha din egen bankkonto.

Kilde: Lånekassen og MinID