Hva er VIP-makkerskap?

Makkerskapskonseptet bygger på kjente prinsipper for klasseledelse. Fra 2015 har VIP-makkerskap vært et tilbud for videregående skoler, og tilbys også ungdomsskoler fra høsten 2019.

Bak tiltaket står Skoleprogrammet VIP (Veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen.) Fokuset er tydelig klasseledelse. De voksne tar ansvar for å danne grupper som varer en begrenset tid (4 uker). VIP-makkerskap handler om å øke elevers sosiale kompetanse. Dette gjøres både ved å gjennomføre lærerstyrt makker- og gruppeinndeling og ved å praktisere enkle øvelser om samarbeid og bedre kommunikasjon.

Vi vet at faglig og sosial fungering henger tett sammen, og at elevene bruker mye energi de første ukene på å finne sin sosiale plass. Ved å starte med VIPmakkerskap allerede første skoledag er det lettere å skape et inkluderende og trygt klasserom hvor det er fokus på fellesskap. VIP-makkerskap handler om felleskap, ikke om påtvunget vennskap.

Jessheim videregående skole startede med VIP-makkerskap i fjor og har fått veldig fine tilbakemeldinger fra både elever og lærere.

Målsetting Hovedmålsettingen med VIP-makkerskap er å skape inkluderende klasserom hvor færre elever skal oppleve at de faller utenfor. Dette er videre formulert i fem målsettinger. VIP-makkerskap skal bidra til: - en mykere overgang fra barneskole til ungdomsskole - at elevene skal bli kjent med flere i klassen - å skape et tettere og tryggere klassemiljø tidlig - å øke elevers sosiale kompetanse - å skape gode arbeidsrelasjoner som øker læringstrykket

Hva betyr det å være i et makkerskap?

- Makkere sitter ved siden av hverandre i klasserommet i alle fag hvor hele klassen er samlet.

- Makkerne hilser på hverandre når de treffes. Makkerne spør hverandre f.eks. om hvordan helgen har vært.

- Makkere er oppmerksomme på om den andre trives. Har makkeren noen å være sammen med i friminuttene? Kommer makkeren til sosiale arrangementer med klassen/på skolen? Hvis makker blir bekymret skal vedkommende henvende seg til en lærer.

Når en elev opplever at makkeren er borte fra skolen en dag, kan eleven sende en melding til makkeren på It’s learning. På meldingen kan det for eksempel stå noe sånt som: «Hei! Kan se at du er borte, jeg tar notater til deg. Håper vi sees i morgen!».

- I timene kan lærer be elevene om å jobbe sammen i makkerskap eller i makkergruppa. Makkere kan også bli bedt om å samarbeide om leksene.

- En makkergruppe består av to makkerpar.

- Ved hvert makkerbytte utarbeides en egen gruppekontrakt i makkergruppa (beskrevet i eget dokument til lærer).


Tips for foresatte til gjennomføring av VIP-makkerskap

o En av hensiktene med VIP-makkerskap handler om å øve på samarbeid i par og grupper. Det er fint om dere (foresatte) viser interesse for medelevene som ditt barn er i makkerskap og/eller i makkergruppe med.

o Del gjerne egne erfaringer med å jobbe/samarbeide med andre du ikke selv har valgt, i ulike sammenheng (studier/jobb/fritid).

o Har du spørsmål om gjennomføringen henvend deg til kontaktlæreren.

 

For mer informasjon, se vår hjemmeside: skoleprogrammetvip.no