Rektor og ledelse

Ledermøte er ledelsens viktigste arena for utvikling av god praksis

  • Lederne skaper en felles plattform gjennom ledermøte
  • Viktige saker åpnes og avsluttes i ledermøter
  • Lederne har klart definert ansvar/myndighet som er kjent for alle i skolen
  • Lederne veileder og støtter de ansatte i deres yrkesutøvelse
  • Lederne har personalansvar og klasseoppfølging for sine lærere/klasser/elever
  • Ledelsen videreutvikler god praksis gjennom nærhet til praksisfeltet
  • Lederne organiserer og følger opp klasseteammøter og fagmøter som ivaretar skolens praksis

Kontaktpersoner

Christian Andresen

Rektor

E-post christian.andresen@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 61/41 22 65 70

Svein Harald Grøndahl

Assisterende rektor

E-post Svein.Harald.Grondahl@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 62/91 63 63 59

Kristina Samsing

Assisterende Rektor

E-post Kristina.Samsing@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 63/91 74 59 07

Kirsten Janette Holmsen Hansen

Administrasjonsleder

E-post Kirsten.Janette.Holmsen.Hansen@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 64/91 85 35 42

Kjersti T Sunde

Kjersti Trøgstad Sunde

Økonomileder

E-post Kjersti.Trogstad.Sunde@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 66/91 86 23 82

Kathrine Berg

Kathrine Berg

Studieleder MDD/KDA

E-post Kathrine.Berg@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 67/93 42 36 90

Bente Taraldsen

Bente Taraldsen

Studieleder Realfag/Ansvar for St Vg1

E-post Bente.Taraldsen@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 85/97 04 90 45

Roger Otervik

Studieleder for Service og samferdsel (SS)

E-post Roger.Otervik@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 86/92 12 09 60

Signe Kristin Rønning Fretheim

Signe Kristin Rønning Fretheim

Studieleder HO

E-post Signe.Kristin.Ronning.Fretheim@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 87/40 40 29 41

Torun Nordgård

Torun Nordgård

Studieleder Norsk/ Ansvar for St Vg2

E-post Torun.Nordgard@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 82/45 23 34 36

Brian Linke

Brian Linke

Studieleder Samfunnsfag, historie og språk/Ansvar for St Vg3

E-post Brian.Linke@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 88/41 32 08 01

Joon Nilsen Avdelingsleder på grunnskoleavdelingen

Joon Nilsen

Koordinator/Avdelingsleder grunnskoleavdelingen

E-post Joon.Nilsen@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 78 09/94 86 04 27

Øyvind Lunde

Avdelingsleder Romerike fengsel

E-post Oyvind.Lunde@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 81 60