Jessheim videregående skole

Vår skole har:

 • 6 utdanningsprogram
 • stor avdeling for tilpassa opplæring for mindre grupper innen de fleste utdanningsprogram
 • opplæring for barnevernet/barneverninstitusjoner
 • grunnskoleavdeling
 • opplæring i psykiatriske institusjoner
 • 1500 elever på hovedskolen på dagtid
 • voksenopplæring for ca 200 elever på kveldstid
 • 60 elever på Ullersmo fengsel - 4 elever ved ungdomsenhet øst
 • 260 ansatte
 • samarbeidsavtale med ungdomsskoler i nærmiljøet om faget Utdanningsvalg, Arbeidslivsfag, forsering av fag og gode overgangsordninger mellom skoleslagene står sentralt
 • godt samarbeid med lokalt næringsliv og bruker næringslivet som opplæringsarena for mange av våre elever.

Kontaktperson

Christian Andresen

Rektor

E-post christian.andresen@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 61/41 22 65 70