Rektor og ledelse

Ledermøte er ledelsens viktigste arena for utvikling av god praksis

  • Lederne skaper en felles plattform gjennom ledermøte
  • Viktige saker åpnes og avsluttes i ledermøter
  • Lederne har klart definert ansvar/myndighet som er kjent for alle i skolen
  • Lederne veileder og støtter de ansatte i deres yrkesutøvelse
  • Lederne har personalansvar og klasseoppfølging for sine lærere/klasser/elever
  • Ledelsen videreutvikler god praksis gjennom nærhet til praksisfeltet
  • Lederne organiserer og følger opp klasseteammøter og fagmøter som ivaretar skolens praksis

Kontaktpersoner

Christian Andresen

Rektor

E-post christian.andresen@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 61

Svein Harald Grøndahl

Assisterende rektor

E-post Svein.Harald.Grondahl@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 62

Kristina Samsing

Assisterende Rektor

E-post Kristina.Samsing@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 63

Kirsten J Holmsen Hansen

Administrasjonsleder

E-post Kirsten.J.Holmsen.Hansen@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 64

Kjersti T. Sunde

Økonomileder

E-post Kjersti.T.Sunde@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 66

Kathrine Berg

Kathrine Berg

Studieleder MD/ STFO

E-post Kathrine.Berg@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 67

Bente Taraldsen

Bente Taraldsen

Studieleder Realfag

E-post Bente.Taraldsen@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 85

Roger Otervik

Studieleder for Service og samferdsel (SS)

E-post Roger.Otervik@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 86

Signe Kristin Rønning Fretheim

Signe Kristin R. Fretheim

Studieleder HO

E-post Signe.Kristin.R.Fretheim@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 87

Torun Nordgård

Torun Nordgård

Studieleder Norsk

E-post Torun.Nordgard@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 82

Brian Linke

Brian Linke

Studieleder Samf / Hist

E-post Brian.Linke@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 88