Rektor og ledelse

Ledermøte er ledelsens viktigste arena for utvikling av god praksis

  • Lederne skaper en felles plattform gjennom ledermøte
  • Viktige saker åpnes og avsluttes i ledermøter
  • Lederne har klart definert ansvar/myndighet som er kjent for alle i skolen
  • Lederne veileder og støtter de ansatte i deres yrkesutøvelse
  • Lederne har personalansvar og klasseoppfølging for sine lærere/klasser/elever
  • Ledelsen videreutvikler god praksis gjennom nærhet til praksisfeltet
  • Lederne organiserer og følger opp klasseteammøter og fagmøter som ivaretar skolens praksis

Kontaktpersoner

Christian Andresen

Rektor fra 01.08.19.

E-post christian.andresen@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 84

Marit Gran

Rektor til 31.07.19

E-post Marit.Gran@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 61

Kristina Samsing

Assisterende rektor

E-post Kristina.Samsing@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 63

Svein Harald Grøndahl

Assisterende rektor

E-post Svein.Harald.Grondahl@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 62

Kjersti Trøgstad Sunde

Økonomileder

E-post Kjersti.Trogstad.Sunde@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 66

Kirsten Janette Holmsen Hansen

Administrasjonsleder

E-post Kirsten.Janette.Holmsen.Hansen@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 64

Torun Nordgård

Studieleder for norsk og norsk for minoritetsspråklige

Ansvarlig for Vg2 ST og innføringsklassene.

E-post Torun.Nordgard@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 82

Brian Linke

Studieleder Økonomi- og Samfunnsfag

Ansvarlig for Vg3 ST og Påbygging til generell studiekompetanse.

E-post Brian.Linke@jessheim.vgs.no

Tlf: 63927788

Kathrine Berg

Studieleder MDD og KDA

E-post Kathrine.Berg@jessheim.vgs.no

Tlf: 63927767

Roger Otervik

Studieleder for Service og samferdsel (SS)

E-post Roger.Otervik@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 86

Signe Kristin Rønning Fretheim

Studieleder Helse og oppvekst (HO)

E-post Signe.Kristin.Ronning.Fretheim@jessheim.vgs.no

Tlf: 63927791

Øyvind Lunde

Leder for skoleavdelingen på Ullersmo og Krogsrud

E-post Oyvind.Lunde@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 73 50