NAV veiledere i skolen

Se vedlagte presentasjon for informasjon om dette prosjektet.

Kontaktperson

Kristina Samsing

Assisterende rektor

E-post Kristina.Samsing@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 63