NAV veiledere i skolen

Se vedlagte presentasjon for informasjon om dette prosjektet.