Kunst, design og arkitektur Vg3

Skoleåret 2016/2017 tilbyr vi KDA på Vg1 og STFO på Vg2 og Vg3. Fra skoleåret 2017/2018 vil vi tilby KDA på Vg1 og Vg2, samt STFO på Vg3. Fra skoleåret 2018/2019 vil vi tilby KDA på alle tre trinn - Vg1, Vg2 og Vg3.

Kunst, design og arkitektur Vg3

Utdanningsprogrammet Kunst, design og arkitektur (KDA) kan gi et godt grunnlag for videre studier innenfor humanistiske og estetiske fag og kunst, håndverk, arkitektur - men være klar over at noen studier har opptaksprøver. 

På Vg3 Kunst, design og arkitektur har man fellesfag og programfag.

Fellesfag:

  • norsk
  • historie
  • religion og etikk
  • kroppsøving
  • fremmedspråk*

 * Hvis man ikke har hatt det på ungdomsskolen

Felles programfag fra eget programområde:

  • design og arkitektur 3
  • visuelle kunstfag 3
  • visuell kultur og samfunn

I tillegg kommer programfaget trykk og foto, dersom man avslutter fremmedspråk på Vg2.

Kontaktperson

Karolina P Bickel

Koordinator KDA

E-post Karolina.P.Bickel@jessheim.vgs.no