Påbygging til generell studiekompetanse Vg3

Generell studiekompetanse gir mulighet for opptak til de fleste studier ved høyskoler og universiteter. For opptak til visse studier kreves spesiell studiekompetanse, med fordypning i matematikk og/eller andre realfag.

Du kan oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har:

  • fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram eller
  • oppnådd yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev).

For mer informasjon, se Vilbli.no

Kilde: Vilbli.no

 

Kontaktperson

Christian Andresen

Studieinspektør

Studiespesialisering - fremmedspråk - Påbygging til generell studiekompetanse

E-post christian.andresen@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 84