IKT-servicefag Vg2

For deg som er litt over gjennomsnittet interessert i data, kan IKT-servicefag Vg2 være det perfekte valg. Her vil du kunne lære deg å bruke datamaskinen på helt nye måter. Etter mye praktisk arbeid i rikt utstyrt lab, vil du kunne tilegne deg god og viktig kompetanse både på nettverk, program- og maskinvare.

Bruken av datamaskiner gjennomsyrer hele samfunnet. Praktisk talt alle virksomheter, både i privat og offentlig sektor, har gjort seg avhengige av sine datasystemer. For vanlige brukere er det likevel mange ting ved IT som er helt uforståelig. De som utdannes på IKT-servicefag skal hjelpe den vanlige bruker slik at datamaskinen, programmene og nettverket fungerer slik de skal.

Du bør også like å arbeide med mennesker. Hverdagen til en IKT-servicefagperson består til stor del i å hjelpe folk med dataproblemer. Du skal se og kjenne igjen symptomer, stille diagnose og forordne rett "medisin".

En IKT-servicemedarbeider får ofte utvidede rettigheter og tilgang til personlige data. Dette gjør at fremtidige arbeidsgivere er veldig opptatt av at elevene er ansvarsfulle og strukturerte.

Det er i dag mangel på arbeidskraft med kvalifisert IKT kompetanse, og man antar at behovet i tiden fremover vil øke. 

Fagfordeling

IKT-servicefag Vg2 består av fellesfag, felles programfag og prosjekt til fordypning.

Fellesfag

  • norsk
  • engelsk
  • samfunnsfag
  • kroppsøving

Felles programfag

  • drift og vedlikehold
  • bruker- og driftsstøtte
  • virksomhetsstøtte

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning på Vg2 skal gi deg mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene, fordype deg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå og ta relevante fellesfag fra Vg3, fellesfag i fremmedspråk og programfag fra studieforberedende utdanningsprogrammer.

Kilde: Vilbli.no

Kontaktperson

Roger Otervik

Studieleder for Service og samferdsel (SS)

E-post Roger.Otervik@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 86