Musikk, dans og drama [Hopp til innhold]

Musikk, dans og drama

Driver du med musikk, dans eller drama på fritiden? Er du samtidig interessert i teoretiske fag? Da gir utdanningsprogrammet deg mulighet til å videreutvikle deg innenfor ditt kunstneriske interesseområde.

Studieforberedende utdanningsprogram skal forberede deg til studier ved universitet og høyskoler i Norge og utlandet. Utdanningsprogrammet er bygget opp over tre år med Vg1, Vg2 og Vg3, der du allerede fra starten av velger om du vil legge hovedvekten på programområde for musikk, dans eller drama. Etter første år blir studiet mer spesialisert innen enten musikk, dans eller drama, men du har også muligheten til å endre programområdet ditt innenfor utdanningsprogram for MDD.

Inntak til musikk, dans og drama skjer på grunnlag av poengsummen fra ungdomsskolen. Det er mulig å få ytterligere poeng på opptaksprøvene som arrangeres på våren. De som søker musikk, dans og drama vil få informasjon i posten om disse opptaksprøvene når det nærmer seg.

Etter fullført 3-årig løp på utdanningsprogram musikk, dans og drama, får du generell studiekompetanse på lik linje med elever på utdanningsprogram for studiespesialisering.

Hvorfor velge musikk, dans og drama ved Jessheim videregående skole?

Vårt tilbud har følgende særpreg:

  • improvisasjon og eksperimentering
  • moderne og fritt dramateater
  • IKT som verktøy i fagene
  • vekt på jazz, pop, rock
  • tverrfaglige prosjekter og produksjoner
  • lokalt samarbeid og forandring

Hos oss kan du velge fordypning innen alle tre programområdene - musikk, dans og drama.

Våre samarbeidspartnere:

Ullensaker kommune: Kulturhuset og kulturskolen

Romerike folkehøgskole: Lærerkrefter, gjesteforelesere, lydstudio, forestillinger

Norges musikkhøgskole: Metodisk utviklingsarbeid, IKT i undervisningen, workshops

Skoler på Øvre Romerike: PR-turne, forestillinger, underholdning, hospitering

 

Kontaktperson

Kathrine Berg

Kathrine Berg

Studieleder MDD/KDA

E-post Kathrine.Berg@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 67/93 42 36 90